Ragnhild Torgersen

Adwokat oraz partner w Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie ochrony dziecka (barnevern). W obu dziedzinach posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach prowadzonych przed sądami. W sprawach karnych występuje głównie w roli obrońcy oskarżonego, ale również reprezentuje stronę pokrzywdzoną w charakterze oskarżyciela posiłkowego (bistandsadvokat).

W sprawach z udziałem instytucji Ochrony Praw Dziecka (Barneverntjenesten) w roli pełnomocnika reprezentuje jako stronę wyłącznie rodziców lub dziecko, nigdy nie występuje w roli pełnomocnika instytucji Barnevern.

Adwokat Torgersen wielokrotnie stawała w obronie polskich rodzin, których dzieci zostały odebrane na mocy decyzji Barnevernet i z sukcesem doprowadzała do powrotu dzieci do ich rodzin.
Prowadzone przez nią sprawy niejednokrotnie budziły szerokie zainteresowanie mediów norweskich, jak i polskich.

Adwokat Torgersen posiada również wieloletnie doświadczenie w sprawach o podział władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adwokat/Partner, Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS od 2016 –

Adwokat, Advokatfirma Andersen & Bache-Wigg AS 2011 – 2016

Asesor sądowy, Sąd Rejonowy – Heggen og Frøland tingrett 2008 – 2010

Aplikant adwokacki/Adwokat, Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS 2003 – 2007

WYKSZTAŁCENIE

2003
Prawo, Uniwersytet w Oslo

PUBLIKACJE

Zdolność sędziego do rozpoznania sprawy – analiza przepisu § 108 prawa o ustroju sądowym (Dommerhabilitet – En analyse av domstolloven § 108) , Wydawnictwo Uniwersyteckie w Oslo, 2004

System darmowej pomocy prawnej w Norwegii

Darmowa pomoc prawna lub darmowa porada prawna są usługami utworzonymi przez władze publiczne w celu udzielenia niezbędnej pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji finansowej, tak aby możliwości dochodzenia swoich praw były równe i niezależne od sytuacji finansowej.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images