Prawo Pracy

Niżej znajdziesz informacje na temat praw,  które Ci się należą pracując na terenie Norwegii. 

 1. OGÓLNIE
 2. UMOWA O PRACĘ
 3. WYPOWIEDZENIE
 4. NADGODZINY I ZWIĄZANE Z NIMI WYNAGRODZENIE
 5. WYNAGRODZENIE ZA URLOP (FERIEPENGER)
 6. ŚRODOWISKO PRACY
 7. POMOC W SPORACH PRAWNYCH

1. OGÓLNIE

W Norwegii Pracodawcę obowiązuje Ustawa Kodeksu pracy z dn. 17.06.2005 nr 62. Według tego kodeksu są prawa, których pracodawca musi się trzymać, i których nie może ominąć w umowie o prace. 

Prawo jest obowiązkowe, co oznacza, że pracodawca nie może dać mniej niż minimum, które jest w ustawie. Kodeks obowiązuje nie tylko pracowników norweskich lecz wszystkie osoby pracujące w Norwegii, pobierające wynagrodzenie za pracę. 

Jeśli pracodawca prowadzi działalność w dziedzinach, gdzie jest ”umowa zbiorowa” to automatycznie daje Ci to prawa, które są w niej wymienione, lecz w niektórych sytuacjach musisz być członkiem związku zawodowego, żeby podlegać pod ochronę umowy zbiorowej w Twojej branży. 

2. UMOWA O PRACĘ

2.1 Kiedy trzeba podpisać umowę o pracę? 

Według prawa umowa o pracę musi być podpisana jak najszybciej po podjęciu pracy lecz nie później niż miesiąc od jej podjęcia. Dla Polaków, którzy nie mają pozwolenia na pracę umowa jest szczególnie ważna. Jeśli nie masz pozwolenia na pracę to nie możesz wykonywać pracy w Norwegii. Procedura, żeby legalnie pracować w Norwegii jest taka, że najpierw musisz podpisać umowę z norweskim pracodawcą. Tą umowę i potwierdzenie tożsamości musisz zgłosić norweskiemu urzędowi (UDI). Od momentu zgłoszenia, że masz kontrakt możesz legalnie pracować. Po paru tygodniach dostaniesz oficjalne pozwolenie z urzędu lub policji. 

2.2 Szczegóły treści umowy

Umowa o pracę musi być pisemna. Ważne punkty, które powinny być w niej zawarte:

 • dane pracownika oraz nazwa firmy wraz z numerem organizacyjnym, 
 • miejsce pracy, jeśli nie ma stałego miejsca pracy to musi być wpisany adres działalności pracodawcy, 
 • opis kategorii pracy, wpisane stanowisko pracy, na które pracodawca Cię zatrudnia, 
 • od kiedy do kiedy pracownik jest zatrudniony na danym stanowisku, 
 • jeśli kontrakt jest tymczasowy to pracodawca powinien podać powód lecz nie jest to obowiązkowe, pracodawca musi wpisać na jaki okres jesteś tymczasowo zatrudniony, 
 • jeśli jest okres próbny to może on być na maksimum 6 miesięcy od podjęcia pracy, 
 • wyszczególnione prawo do wakacji oraz pieniędzy wakacyjnych, 
 • długość okresu wypowiedzenia musi także być wyszczególniona, 
 • umówiona stawka wynagrodzenia i dodatki, 
 • czas pracy (w godzinach) oraz długość przerw, 
 • szczegółowo wymieniony system pracy np. nocna praca, 
 • informacja na temat umowy zbiorowej w branży, 

Po podpisaniu umowy pracodawca ma obowiązek zarejestrować pracownika w ”rejestrze pracodawca/pracownik” (po norwesku: Aa-registeret). 

3. WYPOWIEDZENIE (po norwesku: Oppsigelse)

3.1 Ważne lub nieważne wypowiedzenie

Według norweskiego kodeksu prawa pracownik jest szczególnie chroniony co do nie poprawnych wypowiedzeń. Kodeks prawa ma rygorystyczne warunki, żeby wypowiedzenie ze strony pracodawcy było uważane jako poprawne. Jeżeli wypowiedzenie jest niezgodne z prawem pracownik może wnieść sprawę w celu unieważnienia dokumentu i/lub otrzymania odszkodowania. 

Bardzo ważne jest, żeby w wypowiedzeniu był podany rzeczowy powód dlaczego pracodawca zwalnia pracownika. Jeśli nie jest podany powód to wypowiedzenie jest nieważne. 

3.2 Rzeczowe powody do zwolnienia pracownika: 

Z powodu rzeczowego po stronie zakładu pracodawcy: 

W przypadkach braku zleceń pracodawca może mieć prawo zwolnić pracownika lecz ważne jest w jakiej kolejności pracodawca zwalnia pracowników. Krótko mówiąc pracodawca nie może bez istotnego powodu wybierać pracowników, których chce zatrzymać, a których chce zwolnić. Najważniejsze jest to, że ostatnia osoba, która została zatrudniona jest pierwszą osobą, która zostanie zwolniona z powodu braku zleceń. W przypadkach reorganizacji zakładu pracy pracodawca musi brać też pod uwagę sytuacje życiowe konkretnego pracownika. 

Jeśli otrzymasz wypowiedzenie z powodu braku pracy, przysługuje Ci pierwszeństwo do nowego zatrudnienia w zakładzie pracy na każdym stanowisku. 

Z powodu rzeczowego po stronie pracownika: 

 • jeśli pracownik nie wykonuje swoich obowiązków poprawnie lub w ogóle, to w niektórych przypadkach pracodawca ma ważny rzeczowy powód do zwolnienia pracownika. Przykładami powodów do zwolnienia mogą być m.in.: 
 • błędnie wykonywana praca, 
 • nie wstawienie się do pracy, 
 • nie słuchanie poleceń wydawanych przez kierownika, 
 • przyjście do pracy pod wpływem alkoholu, 
 • brak lojalności wobec pracodawcy. 

Wyżej wymienione powody nie dają automatycznego powodu do zwolnienia. Powody, które pracodawca bierze pod uwagę w wypowiedzeniu muszą być udowodnione z jego strony. Powody te muszą być poważne i gwarantujące, że dają pracodawcy naprawdę istotny powód do dania wypowiedzenia pracownikowi. 

Pracownik jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem w sytuacjach gdy: 

 • zachodzi w ciąże, 
 • jest chory/ra na zwolnieniu lekarskim. 

3.3 Zwolnienie dyscyplinarne 

W niektórych sytuacjach pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z efektem natychmiastowym. Po norwesku nazywa się to ”Avskjedigelse”. 

W przypadku otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego pracownik musi opuścić stanowisko pracy w trybie natychmiastowym, tzn. że natychmiast musi zakończyć pracę. Pracodawca może zwolnić jedynie tych pracowników, którzy w znaczący sposób nie dotrzymali zobowiązań lub też w bardzo poważnym stopniu nie dotrzymali warunków umowy. 

3.4 Uwagi ważne

Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie lub zostałeś zwolniony bez wypowiedzenia, a uważasz, że pracodawca nie miał ku temu istotnych powodów, musisz poinformować go o tym na piśmie w ciągu dwóch tygodni. Dlatego ważne jest żeby skontaktować się z adwokatem jak najszybciej. Jeśli zrobisz to za późno stracisz prawa, które są Tobie dane przez Kodeks Pracy. Jeśli zostałeś zwolniony nie zgodnie z prawem to możesz: 

 • dostać pracę/stanowisko z powrotem, 
 • dostać odszkodowanie za ekonomiczną stratę, którą poniosłeś w wyniku zwolnienia, 

Więcej informacji na temat darmowej pomocy prawnej przez adwokata w sprawach wypowiedzeń znajdziesz klikając tutaj

3.5 Świadectwo pracy 

Osoba, która złoży lub otrzyma wypowiedzenie powinna dostać od pracodawcy pisemne świadectwo pracy. 

4. NADGODZINY I ZWIĄZANE Z NIM WYNAGRODZENIE

Głównym warunkiem prac nadgodzinowych jest istotny powód i konieczność. 

Prace nadgodzinowe nie mogą przekraczać 10 godzin w ciągu siedmiu dni, 25 godzin w ciągu czterech kolejnych tygodni i 200 godzin w przeciągu 52 tygodni. 
Jednocześnie całkowity czas pracy nie może przekraczać 13 godzin w przeciągu 24 godzin lub 48 godzin w okresie siedmiu dni. 

W przypadku pracy na nadgodzniny pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie na podstawie podobnej pracy w normalnych godzinach i co najmniej 40 procent dodatku. 

Jest to według prawa minimalne wynagrodzenie za nadgodziny. W niektórych umowach zbiorowych są inne stawki, często wyższe. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego powinieneś sprawdzić swoją umowę zbiorową. 

Zamiast wypłaty za nadgodziny możesz umówić się z pracodawcą na wzięcie wolnego według wypracowanych godzin. Masz wtedy możliwość na wzięcie wolnego za te godziny, które są nadgodzinami oraz prawo do wypłaty dodatku za przepracowane godziny. 

5. WYNAGRODZENIE ZA URLOP (FERIEPENGER) 

W Norwegii przysługuje szczególne prawo do urlopu i wynagrodzenia w czasie urlopowym. 

Stawką minimalną jest 10,2% liczone od brutto wynagrodzenia zarobionego u pracodawcy w roku poprzednim. Pracodawca musi ci tą sumę wypłacić miesiąc przed miesiącem, który bierzesz wolny, normalnie w czerwcu lub lipcu. 

Jeśli wypowiedziałeś swoją pracę w zakładzie to masz prawo do wypłaty wynagrodzenia za urlop razem z ostatnią wypłatą w zakładzie. 

6. ŚRODOWISKO PRACY 

Kodeks Pracy (arbeidsmiljøloven) wymaga od pracodawców stworzenia w pełni bezpiecznego dla pracowników środowiska pracy. Ustawa zawiera przepisy, które mają zapobiegać pracy niebezpiecznej i zbyt obciążającej, przyznaje również pracownikom prawo do wpływania na własną sytuację w pracy. Powinieneś przestrzegać zasad bezpieczeństwa zarówno dla dobra własnego jak i dla dobra innych osób w zakładzie pracy. Jeśli kierownik poleci Ci użycie środków ochrony osobistej, masz obowiązek to zrobić. Dzięki stosowaniu niezbędnych środków ochrony osobistej można uniknąć wielu obrażeń. 

7. POMOC W SPORACH PRAWNYCH 

Jeśli masz problem z pracodawcą lub pracownikiem, lub zostałeś błędnie zwolniony to skontaktuj się z nami na poradę prawną. Więcej informacji o procedurach adwokackich i warunkach darmowej pomocy prawnej znajdziesz tutaj

8. WIĘCEJ INFORMACJI 

Więcej znajdą Państwo na stronie www.garstecki.no

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images