Prawo Odszkodowania w Norwegii

 1. Ogólna informacja 
 2. Odszkodowanie związane z wykonaniem zawodu 
 3. Odszkodowanie w sprawie karnej 
 4. Wypadki samochodowe 
 5. Ubezpieczenia 
 6. Nasza pomoc 

1. OGÓLNA INFORMACJA 

Żeby dostać odszkodowanie w Norwegii muszą wstępnie być spełnione 3 warunki: 

 • podstawa do odpowiedzialności, 
 • strata ekonomiczna, 
 • przewidywalny związek przyczynowości pomiędzy uszkodzeniem i stratą. 

Na dole znajdziesz informacje na temat niektórych dziedzin związanych z odszkodowaniem. 

2. ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAWODU 

Wstępnie masz prawo na odszkodowanie jeśli poniosłeś uszkodzenia ciała w czasie pracy. Podstawa prawna odpowiedzialności jest regulowana poprzez ”prawa uszkodzeń w czasie pracy” (nor: Yrkesskadeforsikringsloven), która obowiązuje pracodawce do ubezpieczenia wszystkich swoich pracowników. 

Wysokość wypłat od ubezpieczalni jest liczona według standardowego systemu i jest dodatkiem do zasiłków od norweskiego państwa. W przypadku śmierci spadkobiercy mają prawo do wypłaty od ubezpieczalni. 

3. ODSZKODOWANIE W SPRAWIE KARNEJ 

W sprawie karnej masz prawo do pozwania sprawcy o odszkodowanie za twoją ekonomiczną stratę związana z popełnieniem przestępstwa. 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy możesz mieć prawo do odszkodowania od norweskiego państwa. Sprawa musi być zarejestrowana na policji. 

4. WYPADKI SAMOCHODOWE 

Jeśli zostałeś potrącony przez samochód masz prawo do odszkodowania. Odpowiedzialność jest w tej dziedzinie obiektywna tzn. że masz prawo do odszkodowania bez względu na ta kto jest winny wypadkowi. Na tej samej zasadzie są traktowane wypadki związane z korzystaniem z transportu publicznego. Jeśli jesteś rowerzystą dodatkowym warunkiem jest to, że musisz mieć własne ubezpieczenie wypadkowe. 

Wysokość odszkodowania ma pokryć twoją stratę ekonomiczną związana z wypadkiem. 

5. UBEZPIECZENIA 

Jeśli masz ubezpieczenie wypadkowe itp. możesz mieć prawo do odszkodowania/wypłaty od ubezpieczalni, w której wykupiłeś ubezpieczenie. Zależy to od tego czy twoja szkoda/wypadek podlega pod ubezpieczenie, które wykupiłeś. Skontaktuj się z nami, żeby ocenić czy możesz mieć prawo do wypłaty od twojej ubezpieczalni. 

Ogólnie ważne jest to żeby jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczalnią aby zameldować, że doszło do wypadku/uszkodzenia twojej osoby lub twojej własności. Dostaniesz wtedy od ubezpieczalni formularze do wypełnienia. Po wysłaniu formularzy ubezpieczalnia decyduje czy przyzna Ci wypłatę. Jeśli się nie zgadzasz z ich decyzją lub twierdzisz, że ubezpieczalnia chce Ci wypłacić za mało musisz jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. 

6. NASZA POMOC 

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z odszkodowaniem skontaktuj się z nami. Często jest tak, że porady prawne podlegają pod darmową pomoc prawną lub koszty związane z pomocą prawną są pokrywane w pełni lub częściowo przez ubezpieczalnie.

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images