Prawo Emigracyjne w Norwegii

  1. Pozwolenie na pobyt i prace 
  2. Deportacja i zakaz wstępu 
  3. Azyl 

1. POZWOLENIE NA POBYT I PRACE 

Żeby przebywać na terenie Norwegii poza intencjami turystycznymi musisz mieć pozwolenie na pobyt i prace. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (EU) i ekonomicznej (EEC) i faktu, że Norwegia jest członkiem unii ekonomicznej (EEC) ułatwione są procedury uzyskania pozwolenia na pobyt i prace. 

Warunkiem aby dostać pozwolenie na pobyt dłuższe niż turystyczne jest, że zarejestrujesz się w norweskim urzędzie imigracyjnym (UDI). Po zarejestrowaniu otrzymasz tymczasowy numer ewidencyjny (D-numer lub DUF- numer). Jak się zameldujesz w Norwegii dostaniesz stały norweski pesel (personnummer). 

Żeby dostać pozwolenie na prace musisz mieć umowę o prace, prowadzić własną norweską działalność w Norwegii lub prowadzić polską działalność na terenie Norwegii. Firma musi być zarejestrowana w norweskim rejestrze firmowym (Brønnøysudregisteret). 

Więcej informacji na temat pozwoleń dostaniesz na stronie urzędu UDI (Link: http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Information-in-other-languages/Fakty-na-temat-imigracji-do-Norwegii/

2. DEPORTACJA I ZAKAZ WSTĘPU 

Często w przypadku popełnienia przestępstwa w Norwegii urząd norweski domaga się deportacji i/lub zakazu wstępu do Norwegii na ograniczony czas. 

Jeśli znalazłeś się w sprawie karnej skontaktuj się z nami aby dostać pomoc prawną i obrońce. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce ”Prawo Karne”. 

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images