Prawo Administracyjne w Norwegii

Zmiany w przepisach i stawkach odnośnie zasiłków z NAV 

Nowe regulacje weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Poniżej przedstawiamy listę przepisów które uległy zmianie – warto wiedzieć co się zmieniło. 

1.Zasiłek dla osób bezrobotnych – Dagpenger.

Zmienione zostały zasady dotyczące wypłat zasiłku dla bezrobotnych podczas wakacji. 

Od 2016 roku osoby, które otrzymują zasiłek dłużej niż 52 tygodnie nabywają prawo do 4 tygodni wakacji, podczas których wypłacany będzie zasiłek. 

Wakacje można wykorzystać jednorazowo lub rozłożyć je na krótsze okresy w ciągu roku i co ważne wakacje można spędzić również za granicą. 

Jednocześnie podniesiony został okres karencji dla osób które zwolniły się same lub z własnej winy straciły pracę, wcześniej zasiłek nie przysługiwał przez okres pierwszych 8 tygodni, obecnie okres ten wydłużony został do 12 tygodni. 

Jeżeli po raz kolejny sami zwolnimy się z pracy lub stracimy ją z własnej winy okres karencji wydłuża się do 26 tygodni. W sytuacji kiedy nie stawimy się na wezwanie NAV, zasiłek może zostać wstrzymany na 4, 8 lub 12 tygodni. 

2. Zasiłki dla samotnej matki lub ojca.

Nowe regulacje odnośnie zasiłków dodatkowych – tillegstøtnader. 

Od 1.01.2016 wprowadzono nowe rozporządzenie, w którym zebrane zostały wszystkie przepisy dotyczące zasiłków dodatkowych. 

Rozporządzenie zmienia i zastępuje wiele przepisów odnośnie zasiłków dodatkowych, które obowiązywały wcześniej dla osób poszukujących pracy lub starających się zachować pracę. Osoby uczestniczące w kursach mogą zostać dotknięte zmianami. 

3. Zasiłek dla osób które chcą wejść na rynek pracy – Tiltakspenger. 

Obecnie aby uzyskać zasiłek trzeba mieć skończone 18 lat, a nie jak wcześniej 16 lat. 

Obowiązują regulacje przejściowe dla osób, którym przyznany został zasiłek przed 31.12.2015. 

4. Nowy dodatek oraz nowe lepsze zasady dla pracowników i osób chcących wejść do życia zawodowego. 

Zmienione reguły mają pomóc w tym aby coraz więcej osób zatrudnianych na stałe. 

Zasady pozwalają na tworzenie lepszych planów wejścia do życia zawodowego i pomocy dla osób poszukujących pracy, a także dla pracodawców, którzy mogą otrzymać wsparcie na przystosowanie stanowiska pracy. 

5. Emerytura dla osób nieposiadających prawa lub mających niską emeryturę. 

6. Ograniczenia w świadczeniach i zasiłkach dodatkowych.

7. Zmiany w zasiłkach socjalnych.

Od 01.01.2016 dochody dziecka uzyskane z pracy w czasie wolnym od szkoły nie będą wliczane do podstawy zgodnie z którą określa się dochody na osobę w rodzinie. 

8. Podniesiono opłatę za używanie czeków NAV za granicą. 

9. Wprowadzono nowe stawki w wysokości zasiłków. 

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images